Hỗ trợ trực tuyến Giới thiệu | Liên hệ

Sản Phẩm

XE HYUNDAI SONATA 2.0AT MODEL 2014

Giá niêm yết: 1,060,000,000 VNĐ
Giá bán: 1,040,000,000 VNĐ

XE HYUNDAI ELANTRA 1.8AT MODEL 2014

Giá niêm yết: 769,000,000 VNĐ
Giá bán: 739,000,000 VNĐ

XE HYUNDAI ELANTRA 1.8MT MODEL 2014

Giá niêm yết: 699,000,000 VNĐ
Giá bán: 694,000,000 VNĐ

XE HYUNDAI AVANTE 1.6AT MODEL 2014

Giá niêm yết: 580,000,000 VNĐ
Giá bán: 560,000,000 VNĐ

XE HYUNDAI AVANTE 1.6MT MODEL 2014

Giá niêm yết: 532,000,000 VNĐ
Giá bán: 512,000,000 VNĐ

XE HYUNDAI ACCENT 5 CỬA 1.4AT MODEL 2014

Giá niêm yết: 569,000,000 VNĐ
Giá bán: 542,000,000 VNĐ

XE HYUNDAI ACCENT 4 CỬA 1.4AT MODEL 2014

Giá niêm yết: 599,000,000 VNĐ
Giá bán: 594,000,000 VNĐ

XE HYUNDAI ACCENT 4 CỬA 1.4MT MODEL 2014

Giá niêm yết: 551,000,000 VNĐ
Giá bán: 546,000,000 VNĐ

XE HYUNDAI i30 1.6AT MODEL 2014

Giá niêm yết: 757,000,000 VNĐ
Giá bán: 740,000,000 VNĐ