Hỗ trợ trực tuyến Giới thiệu | Liên hệ

Xe Du Lịch Hyundai

HYUNDAI SONATA SỐ TỰ ĐỘNG 2.0AT NEW

Giá niêm yết: 1,060,000,000 VNĐ
Giá bán: 1,040,000,000 VNĐ

XE HYUNDAI SONATA 2.0AT MODEL 2014

Giá niêm yết: 1,060,000,000 VNĐ
Giá bán: 1,040,000,000 VNĐ

HYUNDAI ELANTRA 2016 NEW SỐ TỰ ĐỘNG 2.0AT

Giá niêm yết: 739,000,000 VNĐ
Giá bán: 719,000,000 VNĐ

XE HYUNDAI ELANTRA 1.8AT MODEL 2014

Giá niêm yết: 769,000,000 VNĐ
Giá bán: 739,000,000 VNĐ

HYUNDAI ELANTRA NEW SỐ SÀN 1.6MT

Giá niêm yết: 615,000,000 VNĐ
Giá bán: 595,000,000 VNĐ

XE HYUNDAI ELANTRA 1.8MT MODEL 2014

Giá niêm yết: 699,000,000 VNĐ
Giá bán: 694,000,000 VNĐ

HYUNDAI AVANTE 2015 NEW SỐ TỰ ĐỘNG 1.6AT

Giá niêm yết: 580,000,000 VNĐ
Giá bán: 564,000,000 VNĐ

XE HYUNDAI AVANTE 1.6AT MODEL 2014

Giá niêm yết: 580,000,000 VNĐ
Giá bán: 560,000,000 VNĐ

HYUNDAI AVANTE 2015 NEW SỐ SÀN 1.6MT

Giá niêm yết: 532,000,000 VNĐ
Giá bán: 522,000,000 VNĐ