Hỗ trợ trực tuyến Giới thiệu | Liên hệ

Xe Du Lịch Hyundai

XE HYUNDAI AVANTE 1.6MT MODEL 2014

Giá niêm yết: 532,000,000 VNĐ
Giá bán: 512,000,000 VNĐ

HYUNDAI ACCENT 5 CỬA BLUE 2015 SỐ TỰ ĐỘNG 1.4AT NEW

Giá niêm yết: 592,000,000 VNĐ
Giá bán: 581,000,000 VNĐ

XE HYUNDAI ACCENT 5 CỬA 1.4AT MODEL 2014

Giá niêm yết: 569,000,000 VNĐ
Giá bán: 542,000,000 VNĐ

HYUNDAI ACCENT 4 CỬA BLUE 2015 SỐ TỰ ĐỘNG 1.4AT NEW

Giá niêm yết: 623,000,000 VNĐ
Giá bán: 612,000,000 VNĐ

XE HYUNDAI ACCENT 4 CỬA 1.4AT MODEL 2014

Giá niêm yết: 599,000,000 VNĐ
Giá bán: 594,000,000 VNĐ

HYUNDAI ACCENT 4 CỬA BLUE 2015 SỐ SÀN 1.4MT NEW

Giá niêm yết: 573,000,000 VNĐ
Giá bán: 563,000,000 VNĐ

XE HYUNDAI ACCENT 4 CỬA 1.4MT MODEL 2014

Giá niêm yết: 551,000,000 VNĐ
Giá bán: 546,000,000 VNĐ

HYUNDAI I20 ACTIVE 2015 SỐ TỰ ĐỘNG 1.4AT NEW

Giá niêm yết: 628,000,000 VNĐ
Giá bán: 616,000,000 VNĐ

HYUNDAI i30 2015 NEW SỐ TỰ ĐỘNG 1.6AT

Giá niêm yết: 757,000,000 VNĐ
Giá bán: 730,000,000 VNĐ